0 Sản phẩm

DANH MỤC SẢN PHẨM


Người mua

Khi có nhu cầu mua hàng hóa, dịch vụ trên Sàn giao dịch Hoaphuong.gov.vn khách hàng, thành viên thực hiện theo các bước sau đây:

- Bước 1: Lựa chọn sản phẩm;

- Bước 2: Lựa chọn gian hàng bán (nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ);

- Bước 3: Liên hệ đặt hàng. Cuộc giao dịch sẽ diễn ra theo quy trình của Nhà cung cấp.