0 Sản phẩm

DANH MỤC SẢN PHẨM


Quy định đối với người mua

1. Quyền của Người mua hàng tham gia Sàn giao dịch TMĐT www.Hoaphuong.gov.vn

- Người mua hàng có toàn quyền với thông tin đăng ký trên Hoaphuong.gov.vn

- Người mua hàng có toàn quyền yêu cầu Hoaphuong.gov.vn xóa, sửa, lưu trữ các thông tin cá nhân trên Hoaphuong.gov.vn

- Người mua hàng có quyền yêu cầu kiểm tra, thông báo các thông tin liên quan đến đơn hàng của mình.

- Người mua hàng có quyền được xem giá sản phẩm, lựa chọn Nhà cung cấp phù hợp với nhu cầu và quyết định mua hàng.

- Người mua hàng có quyền hưởng chính sách bảo hành, đổi, trả hàng theo công bố của Hoaphuong.gov.vn và Nhà cung cấp.

2. Nghĩa vụ của Người mua hàng tham gia Sàn giao dịch TMĐT www.Hoaphuong.gov.vn

- Người mua hàng có nghĩa vụ cung cấp thông tin tên tuổi, địa chỉ chính xác để Nhà cung cấp thuận tiện giao hàng.

- Người mua hàng có nghĩa vụ thanh toán khi mua hàng của Nhà cung cấp theo đúng yêu cầu về số lượng và thời gian sau khi đã nhận hàng