0 Sản phẩm

DANH MỤC SẢN PHẨM


Giải quyết khiếu nại

Trong quá trình giao dịch trên Sàn giao dịch xảy ra tranh chấp thì các bên thương lượng giải quyết, trường hợp không tự giải quyết được thì đưa ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.